Հյուրանոցային համալիր

Գտնվելու վայր: N5, Տերյան փողոց, Երևան, ՀՀ

Շինարարության սկիզբ՝ 2017

Հարկայնություն՝ 26

Մակերես: 24,756.0 քմ․

Ճարտարապետական գրասենյակ: «ԱՐԽԱՆԳԵԼ» ՍՊԸ