ՇՈՂԱԿԱԹ հեռուստաընկերություն

Վերակառուցման սկիզբ՝ 2005 թ.:

Վերակառուցման ավարտ`2007 թ.:

Հասցե՝ 8 Հայկ Հովսեփյան, 0039, Շենգավիթ, Երևան, Հայաստան

Կայք: www.shoghakat.am